06B láncpatentszemek

Leírás

A görgősláncokhoz használatos patentszemek a görgősláncok végtelenítésére szolgálnak. A patentszemekbőúl kivitelük alapján megkülönb9ztetünk egyenes összekötő szemet (patetnszem) és hajlított összekötő szemet (félszem). Egyenes összekötő szemet akkor használunk, amikor egy osztásnyi hosszúsággal toldjuk meg a láncot annak végtelenítésekor, hajlított patetnszemet akkor használunk, amikor az egyenes szemmel végzett toldás már túl hosszú láncot eredményezne. A félpatentszem a görgőslánc osztásának felével növeli a végtelenített görgőslánc hosszát.

A 06B patentszemek a 06B görgőslánc okhoz hazsnálatosak. Természetesen a toldandó görgőslánc pályáinak (soarinak) számával egyező szélességű patentszemeket kell hazsnálni a toldáshoz.

06B láncpatentszemek 0